Tangenter färgas.

Tomrummet fylls av hetta.

Kan tecknen tydas?