Skälvande grönska.

Drömmar av glas bäddas in.

Väck mig inte än.