Känselspröt fälls ut.

Darrar mot skör bladyta.

Stämsång ljuder högt.