Barndomsminnen ler.

Bädd av skör solskenshinna.

Fönster mot himlen.