Fästen av kärlek.

Möter frusna steg på väg.

Våra blickar når.