Ur mullbärsträdet.

Föds en ogråten vårvind.

Livet fylls av hopp.