Avskavda minnen.

Sandkorn täcker hålighet.

Lämna oberörd.