Natten vänder om.

Trär tråd i honungspärlor.

Osynliga spår.