Någon tror sig veta hur allting har gått till. Överblickar myndigt cirklars plötsliga omvandling till spretigt kantiga kvadrater i förvandling.

Någon tror sig funnit svaren. Förvandlar trovärdigt vetskapen om rättvisa och riktighet till en svävande syntes av sällsamt ordlös vilsenhet.

Någon tror sig mandat att utdöma straff. Omvandlar avsedd formel för händelseförlopp till stramande anklagelser och förlorat hopp.

Någon tror sig styrkan ändra riktning. Förvisar grundprincipers självklara sannolikhetslära att reduceras i ekvationer vilka tär att frambära.

Någon tror sig kunna dölja. Förhindrar tron och modet väljas fritt för att gömmas i en skuggvärld av matematiskt olösbara decimalavsnitt.

Någon tror sig spåren undanröja. Förminskar och redigerar bilden av uträknad terminologi att adderas till rum i avsaknad av symmetri.