Instabilitet?

Vänd in mot ljummen kvällning.

Viska invid mig.