Bilder uteblir.

Svalors vingslag skuggar dag.

Storstädning pågår!