Känner du dig med- eller emotberoende?

När du i själva verket vill vara oberoende. Trots att du är beroende.

Ingen fara. Det är övergående.