Bortom blickpunkten

kläs solvarm mättnad åter.

Diskbänksrealism.