Gränsdragningstider.

Flyttfåglar öppnar himlen.

Står i en gråzon.