Natten faller in.

Kvalmig hetta dröjer kvar.

Bär mina fotsteg.