Skälvande vingslag.

Dröj en stund i vinternatt.

Målar sagan hel.