Tunnelseende.

Frostnätter suddar gränser.

Går på okänd mark.