Hjärtan yr omkring!

Täcker varsamt strandkanten.

Har höst blivit vår?