Mantel av längtan.

Kajors flykt följer vårvind.

Vänskap lyser varm.