Tid vävs långsamt in.

Avtryck bleknar mot mörker.

Desillusioner.