Stänger ute, tränger in,

vänder bultande hjärtslag

mot sitt epicentrum.