Spegelbildens sken.

Isskärvor mot strandkanten.

Väck mig långsamt in mot dagen…