Stämsång ljuder högt.

Rör vid universums mitt.

Ett famntags avsked.