Tyngden av hjul,

mot väghindrets frosthinna.

Kronbladen fäster.