Rosa drömlöften.

Sandkorn skaver betänkligt.

Personlighetstyp!