Din tillräcklighet.

Hjärtrytm i universum.

Pulsen inom mig.