Buren av en våg.

Korall av silat månljus.

I bilkön trötthet.