Linjer blir cirklar.

Utelämnar dov höstton.

Tiden förflyttas.