Skymtar nyanser.

Bladverkens finstämda kör.

Tonskalor av liv.