En skatt av lycka.

Magiska tecken av liv.

Ryms i ett barns hand.