Brytpunktens magi.

Vänder in mot skärpans ljus.

Scener ur en dröm.