Natten faller ut.

Sanden glittrar ännu varm.

Snuddar vid din fot.