Förtöjda minnen.

Svag bris invid kvällningen.

Steg över grusgång.