Beslöjat skimmer.

Svag rörelse mot vinden.

Flyktbenägenhet.