Seglar själen fri.

I hjärtspåren samlas regn.

Fäster rötterna.