Sorlet av röster.

Följer svalornas vingslag.

Flyktvägar öppnas.