Förtöjning lossas.

Jordsprickor bryter itu.

Följ hjärtlinjens form.