Ögonens skärpa.

Suddar frosthinnans spegling.

Önska vad du vill.