Skärvor ur rymden.

Aftonrodnadens skimmer.

Sträcker mig på tå.