Mäter vinklarna.

Tilltagande vindomfång.

Söker fri passage.