Forcerad resumé av forcerad enkelriktad mailkonversation – till Dig…
”Det gjorde jag! Ber om ursäkt.
Tipsa mig gärna om en ny bostad om två rum o kök!
Den tvåsamma kärleken lyser med sin frånvaro och min svårläkta hjärtesorg skaver inom mig.
Jag är tämligen ledsen, tämligen ofta. Vad ska jag göra?
Jag dissar alkohol, längtar ut till Hällarna och ska försöka ge ut en samling skrivna ord, på egen hand om sponsring saknas!
Kanske reser jag till Azorerna i vår.
Ja, du förstår hur forcerad jag är ikväll.
Hej då”.
Ditt svar uteblir i ett tyst medgivande – av Mig…