En skrynklad verklighet

av sönderrivna ord.

Rister, skrapar

fragment av hudlös längtan.