Anropar rymden!

Snöstjärnor exploderar.

Hittar inte hem.